När jag var liten fick min mamma och pappa kämpa för att få en förskoleplats till mig. Till sist fick jag en eftertraktad plats på Blåsippans dagis som det hette på den tiden, men inte en hel plats utan en halv. 

Eftersom det var så många barn som behövde platser fanns det inte en heltid till mig, så lösningen blev att jag och min bästa kompis fick dela på en plats. Då precis som nu var barnskötare och förskollärare otroligt duktiga på att hitta på bra lösningar för att få till en bra verksamhet utifrån tuffa förutsättningar. Tack vare den fantastiska personalen blev tiden på Blåsippan och avdelningen Aporna den bästa tiden i mitt liv.

Också i dag kämpar anställda i förskolan varje dag för att få verksamheten att fungera.

Sju av tio kommuner har fortfarande för många barn i barngrupperna i förskolan visar en granskning som KA har gjort. Detta trots att Skolverket för tre år sedan införde ett riktmärke på max 15 barn i storbarnsgrupper och max 12 barn i småbarnsgrupper. 

I det nya numret av Kommunalarbetaren har vi också granskat kommunernas ambitioner att närma sig Skolverkets riktlinjer. I många fall ligger riktlinjerna mycket långt borta, ibland saknas det helt ett arbete för att närma sig dem. Det här är problematiskt på flera sätt. Samtidigt som kommunerna har svårt att få ihop sin budget visar forskning att framför allt mindre barn inte mår bra om de måste vara tillsammans med alltför många människor. Det blir helt enkelt för många olika relationer för dem att hantera. Här finns alltså ett starkt skäl till att det är viktigt att minska barngrupperna.

Stora barngrupper är också ett problem för de anställda. Barnskötare och förskollärare gör allt för att möta barnens behov, men det tär förstås på de anställda och gör det svårare att hitta en bra arbetsmiljö för både barn och vuxna när barngrupperna är stora. Därför måste nu kommunerna ta Skolverkets riktlinjer på allvar, att sätta egna lägre mål är inte tillräckligt. Men det är ändå vad var fjärde kommun uppger att de har gjort. Att säga att målen ska vara uppnådda först 2022 är också för långt fram i tiden. Många av de barn som i dag går i förskolan kommer då redan att ha lämnat den utan att ha fått möjlighet att gå i en lagom stor barngrupp. 

 

Illustration: Magnus Bard