När antalet flyktingar till Sverige tillfälligt ökade 2015 öppnades många nya HVB-hem för att ta hand om de ensamkommande flyktingbarnen. 

–  Man hade svårt att få tag på folk och rekryterade nästan direkt från gatan utan att ge de anställda ordentliga förutsättningar, säger Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunal.

För att komma tillrätta med problemen bestämde sig arbetsgivare och fackförbund gemensamt för att ta fram en utbildning för HVB-hemmen. Margaretha Johansson har varit Kommunals representant i arbetet.

–  Kan man göra något förebyggande, så stoppar man mycket innan det ens händer, säger Margaretha Johansson.

Prevents hemsida ligger kursen uppe så att alla kan ta del av den. Det bästa är om de anställda på en arbetsplats tillsammans går igenom kursen, till exempel på arbetsplatsträffarna.

–  Det är bra att man pratar ihop sig som grupp, så att man känner sig säker och trygg i gruppen och har samma förhållningssätt.

Utbildning

Arbetsmiljö för HVB

● Kursen består av nio avsnitt som tar upp bland annat fysisk arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för att rapportera tillbud och olyckor.
● Ett av avsnitten heter ”Konflikter, hot och våld” och till det finns en särskild bok, ”Konflikthanteraren för HVB”.
● Till varje avsnitt finns korta filmer, där anställda på HVB-hem berättar och ger råd.
● Det finns också en studiehandledning för den som ska leda kursen.
● Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
● Kursen finnswww.prevent.se/hvb.