– Jag känner mig stärkt i min yrkesroll. En sådan här kurs borde alla barnskötare få gå, säger hon.

24 barnskötare i Avesta i Dalarna fick möjlighet att läsa 15 poäng i didaktik (undervisningsmetodik) och ledarskap vid högskolan i Dalarna. Innan utbildningen startade hösten 2016 gjorde Avesta som många andra kommuner, de letade efter förskollärare i första hand till sina förskolor.

– Vi hade som alla andra svårt med rekryteringen. Då vände vi på kuttingen och började fundera över hur vi skulle göra för att säkerställa den pedagogiska kompetensen, säger Karin Westman, resultatenhetschef för förskolans verksamhetsområde i Avesta.

 

LÄS OCKSÅ: Vill du studera – så här funkar det

 

På högskolan lärde sig Catherine Hedström Andersen framför allt att hon redan jobbade på ett bra sätt som barnskötare.

– Man blir bekräftad i att man gör rätt. Sedan fick jag lära mig mycket nya saker också om ledarskap och barns lärande, säger hon.

Kursen är en del av förskollärarutbildningen och den som vill fortsätta plugga vidare till förskollärare kan tillgodoräkna sig de 15 poängen. Detta var också en av baktankarna med utbildningen: att locka barnskötare att bli förskollärare. 

Men ingen av de 24 eleverna har kunnat eller velat gå vidare än så länge. Karin Westman är nöjd ändå.

–  Jag är så glad och stolt. Verksamheten har verkligen gagnats, så det här var en fullpoängare måste jag säga.

Catherine Hedström Andersen vill också lyfta fram hur viktiga mötena med andra barnskötare har varit.

– Just diskussionerna vi hade i våra grupper var så givande. Det var ju deltagare från alla kommunens förskolor och man fick reda på så mycket om hur de gör på andra ställen. Det skulle man behöva ändå, ett nätverk.

Uppdragsutbildning är inget man kan kräva av sin arbetsgivare att få. Däremot kan man enskilt eller via facket försöka påverka arbetsgivaren, påpekar Karin Westman.

–  Det kan vara en sak att ta upp på samverkansmöten mellan fack och arbetsgivare. Skulle det vara många som efterfrågar utbildning kan det tas upp till diskussion. Nu har till exempel Kommunal frågat om vi inte ska göra det här igen.

Så blir det inte just nu. Enligt Karin Westman för att verksamheten behöver lugn och ro, eftersom det krävs mycket logistik med vikarier när ett gäng anställda försvinner iväg minst en dag i veckan.

–  Men jag tror säkert att vi kommer att skapa förutsättningar för en ny uppdragsutbildning längre fram, säger hon.

Utbildningen gav inget automatiskt lönepåslag.

–  Andemeningen var att stärka den pedagogiska kompetensen. Men när jag tittar på namnen på dem som deltog så kan jag se att en hel del av dem har fått bra lönepåslag efteråt. Utbildningen har gett dem ny kunskap som man kunnat visa i verksamheten, säger Karin Westman. 

Utbildning

Kurs i didaktik och ledarskap 
Anordnas vid bland annat Högskolan Dalarna i Falun. Ingår i Förskollärarprogrammet. 15 poäng.

Uppdragsutbildning

Är en utbildning som till exempel en arbetsgivare köper av en skola. 
Utbildningen kan vara skräddarsydd för arbetsgivarens behov, eller så kan den ha samma innehåll som en reguljär utbildning. 
Det är arbetsgivaren som betalar, och som bestämmer vilka anställda som får gå utbildningen.
Skolorna som ordnar uppdragsutbildningar är ofta samma skolor som ger vanliga utbildningar, öppna för allmänheten, som Komvux-, yrkeshögskole- eller högskoleutbildningar. 
Som anställd kan du enskilt eller via facket driva att arbetsgivaren beställer en uppdragsutbildning, men det är inget arbetsgivaren är skyldig att göra.