Det var vid ett arbetsplatsbesök som Stefan Löfven förnyade Socialdemokraternas löfte att arbetskläder ska vara kostnadsfria.

Men samtidigt pågår på Arbetsmiljöverket ett arbete med en ny föreskrift om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, som bland annat rör frågan om arbetskläder. Hur denna föreskrift påverkas av regeringens utspel är oklart.

– Vi har ett föreskriftsförslag nu och sedan får vi se vad statsministern menar. Det får vi via departementet. Det var i går så vi vet inte riktigt vad det här innebär. Precis som statsministern sade i uttalandet så ska det genomföras en juridisk utredning. Vi förväntar oss att vi kommer att få någon form av uppdrag av regeringen. Men det vet vi ingenting om, säger Jens Åhman, chef på Arbetsmiljöverkets enhet för kemiska, mikrobiologiska och fysiska faktorer.

I föreskriftsförslaget står inte vem som ska tillhandahålla arbetskläderna. Något Kommunal har reagerat på:

– Då är det en tolkningsfråga, så därför har vi varit väldigt tydliga från arbetstagarsidan att det måste vara arbetsgivaren som tillhandahåller. Vi är bara positiva till att Socialdemokraterna har gått ut och verkligen gjort den här markeringen. Det är jätteviktigt, säger ansvarig ombudsman Ann Georgsson.

Föreskriften har varit ute på remiss och i ett gemensamt remissvar krävde Kommunal tillsammans med Läkarförbundet, Vårdförbundet och Arbetsterapeuterna att arbetskläder ska tillhandahållas av arbetsgivaren. Det är något som Arbetsmiljöverket inte vill kommentera i dag:

– I det här lite nya politiska läget så tycker jag att det är känsligt att kommentera föreskriftsförslaget just nu. Eftersom vi inte riktigt vet om det kommer att hända någonting snabbt eller om det är något som kommer att ta längre tid. Vi får helt enkelt vänta och se vad den politiska viljan vill, säger Jens Åhman på Arbetsmiljöverket.

Men arbetet med den aktuella föreskriften fortsätter:

– Vi fortskrider med arbetet tills vi får andra signaler och vi hoppas att vi ska ha ett beslut någon gång första eller andra veckan i maj.