Lagrådet anser att förslaget inte är tillräckligt berett och att det kan vara i strid med såväl det kommunala självstyret som näringsfrihet, rapporterar TT. Man anser också att det är oklart om syftet uppnås. Dessutom anser Lagrådet att konsekvenserna om regeringen missbedömt effekterna av en vinstbegränsning kan bli ”högst oönskade”.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger att regeringen kommer att begrunda lagrådets synpunkter och återkomma om de gör några ändringar. Men några planer på att ändra sig finns inte.

– Vi kommer att lägga fram en proposition till riksdagen så att den kan behandlas av den här riksdagen, säger Ardalan Shekarabi till TT.

Enligt planen ska propositionen komma under mars månad för omröstning i riksdagen. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna är emot, vilket betyder att den inte kommer att röstas igenom.

Förslaget om vinstbegränsning inom skola och omsorg går i korthet ut på att det införs ett krav på tillstånd för att ta emot offentlig finansiering, där det inte blir tillåtet att ta ut mer än sju procent av operativt kapital plus statslåneräntan. Vissa idéburna aktörer undantas.