Även om löneskillnaderna har minskat är de fortfarande stora. År 2016 tjänade en manlig tjänsteman i snitt 40 700 kronor i månaden, en arbetarkvinna tjänade 18 500 kronor. Dubbelt så många manliga tjänstemän hade ett fast heltidsjobb, jämfört med arbetarkvinnor.

För att ändra på det här lyfter LO fram tre åtgärder:

Arbetsgivarna måste organisera arbetet så att kvinnor får fasta heltider.

Pappor och mammor måste i högre grad dela på hushållsarbete och omsorg om barnen.

Kommunerna måste erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, så att arbetarföräldrar kan kombinera arbetet och familj.