Pensionssystemet är under reformering och det tydligaste förslaget från politikerna hittills, och också det som vållat mest debatt, är en höjd pensionsålder. Men den grupp med ledamöter från alla riksdagspartier, utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, som förhandlar om förändringar, har också aviserat att man också vill förbättra för dem med lägst pensioner. 

Det finns förslag om att höja garantipensionen, grundskyddet i pensionssystemet för dem som haft låga eller inga inkomster. Även bostadstillägget ska ses över. Problemet är att det redan idag lönar sig dåligt att arbeta för stora grupper med låga inkomster, exempelvis kommunalarna. Det har KA visat i flera artiklar (till exempel här och här).

Det här beror på att garantipensionen räknas av efter hur hög inkomstpension du har tjänat ihop. En genomsnittlig kommunalare får bara drygt 400 kronor mer i månaden anden i pension, jämfört med den som inte arbetat alls.

Ett sätt att ändra på det här är att öka inbetalningarna till den allmänna pensionen, men det är en fråga ansvariga politiker inte vill ta i då kan det kan bli dyrt.  Tanken från början var att 18,5 procent skulle betalas in till den allmänna pensionen, men idag ligger nivån på 17,21 procent. På AMF anser man att nivån bör höjas till 18,5 procent, en förändring som skulle ge sju procent för alla med allmän pension.

– Alla förstår att kostnaden för det här inte är gratis. Men det här är något vi måste diskutera, säger Dan Adolphson Björck.

I dag kan man förenklat säga att arbetsgivaren och den anställde delar på kostnaden för inbetalningen till den allmänna pensionen. Hur en höjning skulle finansieras har AMF inget svar på.

– Det är en politisk fråga. Det går modifiera arbetsgivaravgiften till exempel, men det bör bli föremål för diskussion, säger Dan Adolphson Björck.

Att pensionssystemet har en svag arbetslinje för låginkomsttagare är inget som varit okänt för beslutsfattarna. Varför har man då inte sett över det tidigare?

– Svaret har varit att höja pensionsåldern, men en högre pensionsålder är inte för alla. Många av våra kunder som är privatanställda arbetare går in pension av hälsoskäl för att de är fysiskt och psykiskt trötta, säger Dan Adolphson Björck.

Partiernas pensionsgrupp har flaggat för att man vill göra det mer lönsamt att arbeta, men hittills har inget förslag presenterats på hur det skulle gå till.

 

Andra förslag från AMF

Allt fler väljer att ta ut all sin tjänstepension på bara några år och riskerar därför en fattig tillvaro när de blir äldre. AMF vill bromsa den här utvecklingen och föreslår att livslångt uttag ska vara förhandsvalet i alla avtal.
Informera bättre om att skatten sänks kraftigt på inkomster för den som jobbar efter 65. För en person med en slutlön på 25 000 kronor i månaden sänks skatten med 1800 kronor.
Inför jämförelsepris på pensionsavgifter som alla banker och pensionsbolag ska använda sig av.