Det är regeringen tillsammans med LO, Unionen och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv som träffat en uppgörelse om det man kallar etableringsjobb. Förhoppningen är att 10 000 personer på det här sättet ska få ett arbete.  Satsningen är riktad till de som varit arbetslösa länge, men omfattar också nyanlända, det vill säga flyktingar och andra invandrare som nyligen bosatt sig i Sverige. Arbetsgivarens totala lönekostnad blir 8 400 kronor per månad och staten skjuter till maximalt 9870 kronor. Anställningen, som ska kunna vara i högst två år, ska kombineras med utbildning inom det område tjänsten gäller.

– På det här sättet ger vi möjlighet till de som deltar i insatsen att få en skälig försörjning samtidigt som det finns goda förhoppningar till ett fast jobb på samma arbetsplats, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin i ett pressmeddelande.  

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att lönenivån ska ”ge incitament för individen att gå över i en reguljär anställning”.

– Genom etableringsjobb kliver parterna fram och tar ansvar, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i pressmeddelandet.

Etableringsjobben beräknas vara igång 2019 och efter uppräkning kommer månadslönen enligt LO hamna på knappt 20 000 kronor.