Rapporten ”Ordning och redan i bemanningsbranschen” visar att det inte bara är läkare och sjuksköterskor som hyrs in av landstingen.

Kostnaderna för ”övrig personal” i vården ökade med 85 procent åren 2015–2016. Dit räknas till exempel undersköterskor och skötare.

Än så länge är de inte så många kommunalare till antal som hyrs ut av bemanningsbolag, totalt omkring 1 600 undersköterskor, skötare och personliga assistenter.

Utredaren Elinor Odeberg säger att det är en snabbt växande grupp, framför allt i storstadsregionerna.

Problemet enligt henne är att det mesta av inhyrningen sker genom direktupphandling, där den enskilda verksamheten inom vård och omsorg ringer runt till bemanningsbolag för att få tag i folk när det fattas personal.

– Den som hyr in har ingen koll på löner och anställningsvillkor eller om bemanningsföretaget har kollektivavtal, säger Elinor Odeberg.

Elinor Odeberg

Läkare och sjuksköterskor tjänar ofta mer på uthyrning än som anställd. Elinor Odeberg skriver i sin rapport att det inte finns något som tyder på att bemanningsanställda kommunalare får mer betalt än om de varit direktanställda. Men det är vanligare att de har deltid och tidsbegränsade anställningar.

Enligt LO:s bemanningsavtal, som också gäller för Kommunals medlemmar, ska de som hyrs ut ha samma lön som gäller för den typen av arbete för direktanställd personal på arbetsplatsen. Mellan uthyrningarna ska personal i bemanningsbolagen garanteras en fast grundlön.

Kommunals rapport visar att ingen av de bemanningsanställda lokalvårdarna som är medlemmar i Kommunal har en fast grundlön. Detta kan enligt Elinor Odeberg bero på att dessa bemanningsbolag saknar kollektivavtal eller att bemanningsbolagen tar in underentreprenörer som inte har avtal.

Enligt SCB var 3 800 lokalvårdare bemanningsanställda och 1700 egenföretagare år 2016. Dessa siffror gäller hela städbranschen och inte bara inom offentlig sektor.

Det finns även undersköterskor som är egna företagare. De får ofta uppdrag via plattformar på nätet som anslutna till ett företag som mot provision letar uppdrag åt dem. Egenföretagare betalar sina egna arbetsgivareavgifter till socialförsäkringar.

Egenanställda får en allmän visstidsanställning hos plattformsföretaget så länge som uppdraget varar. Det är ingen erkänd anställningsform. Blir egenanställda arbetslösa riskerar de att inte få a-kassa.

När kommuner och landsting hyr in via bemanningsföretag eller anlitar egenföretagare och egenanställda slipper de arbetsgivaransvaret och de sociala avgifterna. De kan kringgå utbildningskrav som ställs vid rekrytering av ordinarie personal.

I dag kan inte egenföretagare vara medlemmar i Kommunal.

Elinor Odeberg vill inte som tjänsteman i Kommunal svara på om förbundet bör ändra på detta.

– Det här är en politisk fråga som måste avgöras vid en kongress. Men jag tror att Kommunal kan behöva titta på frågan. Det finns andra fackförbund som organiserar egenföretagare. Om en undersköterska är egenföretagare och vill vara med i facket kan hon i dag bara gå med i Unionen.

Elinor Odebergs slutsats i rapporten är att det är viktigt att hålla koll på utvecklingen med att hyra in kommunalare eller att anlita dem som egna företagare.

– Arbetsgivarna kan använda detta för precisionsbemanning, att aldrig ha mer personal än vad som behövs just för stunden. Samtidigt blir det en smitväg bort från ansvaret som ställs på dem som arbetsgivare.

Rapporten avslutas med ett antal krav som Kommunal ställer:

● Höj grundbemanningen.

Vikariepooler istället för bemanningsföretag i välfärden.

SKL:s mål om att bli oberoende av hyrpersonal bland läkare och sjuksköterskor måste också gälla för de yrkesgrupper som tillhör Kommunal.

Förhindra falskt egenföretagande.

Kräv kollektivavtal vid köp från bemanningsföretag.

Huvudentreprenörsansvar som säger att den som anlitar underentreprenör eller egenföretagare måste ta ansvar för att dessa följer villkoren i kollektivavtal.

Ramavtal istället för direktupphandling. Med ramavtal bestäms vilka bemanningsföretag som ska anlitas i kommunen eller landstinget och till vilka villkor.

Reglera välfärdsvinsterna i bemanningsbranschen. Bemanningsföretag ska inte få göra vinst på att dumpa personalens villkor.