Rätten till en extra ersättning på 65 procent av intjänad OB fortsätter vara ett privilegium endast för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker på sjukhusen i Värmland.

– Diskrimineringen av undersköterskor fortsätter. Vi jobbar sida vid sida i team, helg som vardag och ändå väljer de att osynliggöra en hel yrkeskår. Det här skapar splittring, säger Sandra Forsberg, undersköterska och skyddsombud på sjukhuset i Karlstad.

LÄS OCKSÅ: Bättre nattvillkor i Västmanland

Landstingets nya ersättningsmodell ersätter flera olika modeller och ska ”stimulera till arbete på, och underlätta bemanning av, obekväma arbetspass”, enligt områdeschef Petra Svedberg. Modellen kallas för enhetlig men slår olika beroende av yrkestitel.

Petra Svedberg

Ni ändrade modellen för att göra ersättningen mer rättvis. Men undersköterskorna får fortfarande inte samma ersättning vid obekväm arbetstid som sjuksköterskorna – hur rättvist är det?

– Alla får lika mycket OB, däremot har vi valt att lägga till en ersättningsmodell vid obekväm arbetstid som en rekryteringsfrämjande åtgärd för en viss yrkeskategori. Det är efterfrågan och tillgång som styr den satsningen. Vi har tittat var vi har rekryteringsbehov, och det är sjuksköterskor i 24/7-verksamhet

Undersköterskorna känner sig diskriminerade och osynliggjorda och menar att det skapar splittring. Hur kommenterar du det?

– Vi har inte oändliga resurser. Nu gjorde vi den här riktade insatsen, men det betyder inte att vi sätter punkt här. Vi kommer att fortsätta jobba både med Kommunal och med undersköterskorna, säger Petra Svedberg.

LÄS OCKSÅ: Kronoberg höjer OB-tillägget

Undersköterskor och sjuksköterskor som endast arbetar natt får ett lika stort lönetillägg på 5 000 kronor (räknat på heltid) utöver ordinarie lön.

– Det är ett hälsofrämjande tillägg och där är det givet att båda yrkesgrupperna ska ha det, menar Petra Svedberg.

Eva Jansson är ordförande i Kommunals landstingssektion i Värmland. Hon har svårt att se hur obekväm arbetstid skulle vara mer obekväm för vissa yrkesgrupper.

– Arbetsgivaren har en vision om att ”alla människor är lika mycket värda” – men det gäller uppenbarligen inte personalen. Det leder till arbetsmiljöproblem. Vi har redan en väldigt låg bemanning överallt som gör arbetat slitsamt. Börjar man känna sig orättvist behandlad finns risk för attityder som ”det kan den göra som tjänar mer”, säger Eva Jansson.

LÄS OCKSÅ: ”OB ska man inte göra skillnad på” 

Landstinget har utöver beslut om tillägg för nattanställda fattat beslut om andra löneutjämnande påslag. Undersköterskor som arbetar på akuten på något av sjukhusen i Karlstad, Torsby och Arvika får ett påslag på grundlönen med 1000 kronor.

Undersköterskorna på intensiven, barnintensiven och förlossningen får ett påslag med 1 500 kronor. (Detsamma gäller specialistutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med en specifik kompetensnivå.)

Tillägget för nattarbete och det löneutjämnande påslaget införs 1 juni 2018.

Fotnot: Bilden till höger är licenserad under Creative Commons SA-BY 3.0 via Wikimedia.