– Jag är ledsen över oron som sprids, för det här är inte mina färdiga förslag, säger hon till Svenska Dagbladet.

Som KA berättat i två artiklar har delar av utredningens första utkast läckt ut i förväg. Läs mer om det här och här

Det har bland annat handlat om att assistans för barn och personer över 80 år ska ersättas med andra insatser. Men det som läckt ut är enligt Gunilla Malmborg att betrakta som diskussionsmaterial.

– Det här är ett internt utkast bland många som är till för att vi ska kunna diskutera olika scenarier, säger hon till SvD.

Hon lovar att hennes förslag, vad det än blir, inte kommer innebära några försämringar för barn och unga i vart fall.

– Det är inte tal om några försämringar för barn och unga. Jag vill att insatserna i hela LSS ska vara ändamålsenliga för hela målgruppen, säger hon i intervjun.

Gunilla Malmborg säger också att hon kommer att behöva mer tid på sig för sin utredning, som därmed inte ser ut att bli färdig till den 1 oktober som det var tänkt.