Det gäller de som får assistansersättning över schablonbeloppet, ett så kallat högre timbelopp. Det är ungefär tio procent av de assistansberättigade som har detta.

Förslaget som regeringen aviserade redan i höstas går ut på att Försäkringskassan i slutet av den tidsperiod för när beloppet är beviljat ska göra en avstämning. Den som då inte har fått sina kostnader täckta vid månadsutbetalningarna ska kunna få en tilläggsutbetalning.

LÄS OCKSÅ: Regler för assistans ändras i vår 

Detta ska kunna börja gälla från och med den 1 juli, om förslaget går igenom i riksdagen.

Samtidigt föreslår regeringen också att kommunerna snabbare ska kontakta dem som inte beviljas assistansersättning.

– Det ska göra att enskilda personer får en mer heltäckande övergång till annat stöd när rätt till sådant stöd finns. Ingen med behov av stöd ska falla mellan stolarna, säger ansvarig minister Åsa Regnér (S), enligt ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Assistans under 20 timmar kan tas bort