Regeringen vill avskaffa karensdagen och ersätta den med ett karensavdrag. Karensdagen slår orättvist inte minst mot välfärdens kvinnor och alla som inte jobbar 9-5 på kontor. För den som arbetar långa, oregelbundna arbetspass kan karensdagen bli tydligt ekonomiskt kännbar, det gäller inte minst kommunalarnas yrken.

Regeringen lägger nu ett förslag till riksdagen om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag. Det gör att självrisken blir jämn mellan olika grupper på arbetsmarknaden och att orättvisan försvinner. Vi vet att vi har stöd av Vänsterpartiet och hoppas på stöd av övriga riksdagspartier.

Karensavdraget kommer vara ett avdrag som motsvarar en femtedel av den sjuklön den som jobbar kan få en genomsnittlig arbetsvecka. Den som arbetar kontorsarbetstid, med jämn fördelning av arbetstiden under veckan, kommer inte märka någon skillnad. Den som jobbar med olika långa arbetspass, natt och helger får ett rättvisare system.

Varje bransch är olika, därför måste det nya karensavdraget också passa olika yrkesgrupper. Därför ger vi fackförbund och arbetsgivare bra förutsättningar att komma överens om detaljerna kring karensavdraget i kollektivavtalen.

Jag tror på den svenska modellen och parternas möjlighet att utveckla och anpassa avdraget vidare. Därför ska det nya karensavdraget börja gälla den 1 januari 2019.

Kommunalarbetarna ska inte förlora mer än andra för att man blir sjuk.

Annika Strandhäll (S),
Socialminister