Ett tiotal personer från sektionen reser till Polen i maj. Resan finansieras av ett stipendium från Olof Palmes minnesfond.

Hur kom ni på idén att söka?

– SD har fått ett starkare fäste i kommunen och även nazistiska partier. Vi vill vara en motpol och motverka det.

Vad ska ni göra?

– Nu har vi en studiecirkel och läser igenom LO:s material ”Alla kan göra något”. Vi har också sett en film, ”Min oro”, om Hédi Fried som överlevde förintelsen. Det finns många påståenden om att förintelsen inte hände. Då är det bra för oss att åka till Auschwitz och se det med egna ögon.

Vad ska ni uppnå?

– Vi ska få mer på fötterna när vi ska argumentera och motverka främlingsfientlighet. Sedan är det bra att teambuilda också.

Hur får medlemmarna del av era erfarenheter?

– Vi ska dokumentera resan och ha ett medlemsmöte och berätta om vad vi varit med om, att alla kan göra något. Det är tänkt att alla i styrelsen ska sprida det så mycket som möjligt.

Skulle ni ha gjort resan även om det inte var valår?

– Absolut, nu råkar det vara val i år. Men vi jobbar redan mot främlingsfientlighet. Vi ska alltid ta diskussioner, vara en motpol och vara tydliga med att vi inte delar åsikten. Det är viktigt att främlingsfientliga påståenden inte står oemotsagda. Vi pratar mycket om värdegrunden på arbetsplatserna idag, om alla människors lika värde, solidaritet och rättvisa.