Enligt Arbetsförmedlingens senaste årsrapport var det endast 37 procent av de öppet arbetslösa som fick a-kassa under perioden oktober 2016 – september 2017. Och trenden har varit nedåtgående de senaste tre åren, enligt Arbetsförmedlingen.

En orsak är villkoren för att få a-kassa.

Regeringen har utsett Maria Hemström-Hemmingson till särskild utredare och i uppdraget ingår bland annat att ge förslag på hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas. Detta tittade också den stora parlamentariska socialförsäkringsutredningen för några år sedan på.

Redan i samband med höstbudgeten 2016 lovade regeringen att komma med förslag i den här riktningen. Då sades det att förslagen skulle presenteras i februari 2018. Nu tillsätts alltså en utredning som ska vara klar den 31 januari 2020.