Arbetsmiljöverket kräver i sitt föreläggande att varje gång en av Luleå lokaltrafiks bussar startar ska temperaturen vid förarplatsen vara tillräckligt varm, minst +5 grader mätt ovanför förarplatsen och 10 centimeter framför ryggstödet. Tilluften vid defrostermunstycket ska vara minst +10 grader.

Om dessa temperaturer underskrids kräver Arbetsmiljöverket att bussen omedelbart tas ur trafik och inte får användas förrän felet är åtgärdat.

Dessutom kräver arbetsmiljöverket att bussarna har fungerande stolsvärme på förarplatsen.

Arbetsmiljöverket kräver också att Luleå lokaltrafik tar fram rutiner för regelbundna kontroller av värmen i bussarna och instruktioner för hur värmesystemet ställs in i varje typ av buss som Luleå lokaltrafik använder.

 

LÄS MER: Kalla förarplatser kan ge böter

 

Bolaget överklagade Arbetsmiljöverkets beslut med motiveringen att föreläggandet inte behövs därför att de redan jobbar med att åtgärda problemen med kalla förarplatser i bussarna.

Förvaltningsrätten konstaterar att där står ord mot ord eftersom arbetsmiljöverket bland annat hänvisar till flera felrapporter som berörde värmesystem och tillsatsvärmen i busarna.

Därför anser förvaltningsrätten att föreläggandet är välgrundat och motiverat.

På en punkt ändras dock Arbetsmiljöverkets beslut. Tidpunkten, den 1 december 2017, för när det måste finnas rutiner för kontroller av värmesystemet och instruktioner för hur värmen ställs in i bussarna. Det nya datumet för när dessa villkor ska vara uppfyllda är 1 april 2018, enligt förvaltningsrättens beslut.

Domen kan överklagas till kammarrätten. Luleå lokaltrafiks HR-chef Sirpa Jacobsson säger att de ännu inte sett domen.

– Vi har därför inte tagit ställning till om vi ska överklaga eller inte, tillägger hon.