Ett forskarteam vid universitetet i Bergen har undersökt sambandet mellan städning och lungproblem. 6235 män och kvinnor följdes i tjugo år och fick bland annat genomgå spirometri och svara på frågor vid flera tillfällen.

Det visade sig att de kvinnor som var städare eller städade mycket hemma kunde få lika dålig lungkapacitet som en person som rökt 10-20 cigaretter om dagen i tjugo år. Resultatet förvånade forskarteamet som inte trodde att medlens påverkan var så stor.

– Men, när du tänker på att man andas in små partiklar från rengöringsmedel som är tänkt till golvrengöring och inte lungor, är det kanske inte så överraskande på det hela taget, säger forskaren Öistein Svanes till NRK.

I flera tidigare undersökningar har det visat sig att exponering för rengöringsmedel också har ett samband med astma och KOL. I den norska undersökningen såg forskarna samma samband. 9,6 procent av kvinnorna som varken städade hemma eller på jobbet hade astma, hos städare var siffran 13,7 procent och 12,3 procent hos dem som städar hemma.

Hos männen var sambandet inte lika tydligt. Enligt forskningsrapporten kan det bero på att de inte utsätts för medlen på samma sätt. Det var dessutom bara 57 av de deltagande männen som arbetade som städare medan de kvinnliga städare var nära 300. Forskarna tror också att kvinnors lungor kan vara känsligare än männens.

– I annan forskning, till exempel om tobaksrök eller andra yrkesexponeringar som exempelvis av sågspån, har man indikationer på att det skall mindre till innan kvinnor utvecklar sjukdom, säger Öisten Svanes, till NRK.

Till SVT säger han att det här inte är anledning till att sluta städa.

– Man ska inte vara rädd för att städa hemma men man kan tänka över vad man använder. Vatten och en mikrofibertrasa är ofta bra nog. Till toaletten kanske det behövs rengöringsmedel men undvik till exempel luftförbättrare, säger Öistein Svanes.

Studien i Norge har inte närmare analyserat om det finns några rengöringsmedel som ger mer problem än andra. I Sverige pågår en studie om rengöringssprayer som KA tidigare skrivit om. Resultatet av den kommer att troligen att vara klart i år.