*Låt pappa vabba. Har du en partner som jobbar heltid är det bättre att låta honom eller henne vara hemma mer när barnen är sjuka. Du som jobbar deltid tar redan ett större ansvar för barnen och behöver vara på jobbet när du kan det.

*Dela på pensionen. Ett annat sätt att dela på kostnaden för att vara hemma med barnen är att den som jobbar heltid skriver över en del av sin premiepension på den som arbetar deltid.

*Skippa efterlevandeskyddet. Låt partnern stå för efterlevandeskyddet till barnen. Då kan du ta bort det i din tjänstepension och därmed höja din pension rejält.

*Hamna inte på efterkälken. Är du ensamstående och jobbar deltid är det viktigt att du ser till att du får samma förmåner på jobbet som dem som arbetar heltid. Till exempel att du också får ta del av kompetensutveckling som kan ge möjligheter till nytt jobb. 

*Viktigt med rätt ingångslön. Prata med ditt fack innan du går med på en ingångslön så att du vet var du ska ligga utifrån din kompetens och erfarenhet. Det är svårt att höja lönen senare om du hamnar för lågt från början.

KÄLLA: PTK:s rapport Deltid och framtid