Ambulansen är stationerad i Bengtsfors, men kommunen är vidsträckt därför kan det ta lång tid innan den är framme hos den som är akut sjuk. Därför rycker hemsjukvården ut om den är närmast, på kvällarna betyder det att en undersköterska och en sjuksköterska åker ut.

Larmen kallas IVPA (i väntan på ambulans) och är en del av projektet samverkande sjukvård där elva kommuner i norra Dalsland och Bohuslän ingår. Arbetssättet är unikt i landet eftersom så många olika delar av vården samverkar.

Men Bengtsfors är också unikt, det är bara där undersköterskorna åker på IVPA-larm.

– Jag tycker att undersköterskorna är duktiga, de har en jättehög kompetens, det här är en utvecklingsmöjlighet, säger Carita Larsson, enhetschef.

Bengtsfors är också speciellt eftersom även räddningstjänsten åker ut på larm.

Sex undersköterskor som annars arbetar i hemtjänsten och hemsjukvården har fått utbildning i akutsjukvård.

– Det kändes jättebra, säger Åsa Geland.

Hittills har hon bara varit i närheten av ett IVPA-larm. Tillsammans med sjuksköterskan var hon hos en patient som skulle åka med en ambulans när larmet gick. Eftersom larmet bedömdes som akut åkte ambulansen vidare, tillsammans med sjuksköterskan tog Åsa Geland hand om patienten i väntan på nästa ambulans.

– Jag kände adrenalinet, det är häftigt, det här är något helt annat än hemtjänsten, säger Åsa Geland.

Men kvällspatrullen åker inte på alla uppdrag, trafikolyckor, kemolyckor och arbetsplatsolyckor är undantagna.

Tanken med samverkande sjukvård är att just att olika vårdresurser ska samarbeta, alltså ambulans, hemsjukvård, hemtjänst, sjukhus, vårdcentral, mobil närvård, 1177 och SOS Alarm.

Det innebär bland annat att äldre patienter med flera kroniska medicinska diagnoser kan skrivas in direkt på sjukhus utan att passera akuten. Men också att kvällspatrullen kan assistera hemtjänsten med de patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården, eller göra en bedömning av patientens vårdbehov på uppdrag av 1177.

– Om någon har andningssvårigheter har man förut ringt efter ambulans eller till jourcentralen. Nu kan man ringa oss, säger Susann Sterneblad, undersköterska både i hemtjänsten och kvällspatrullen.

Hon tycker att de nya arbetsuppgifterna är en positiv vidareutveckling i yrket och hoppas på att det ettåriga projektet får en fortsättning.

– Jag tror att undersköterskorna behövs mer och mer, säger Susann Sterneblad.

Gulya Shanigmatova, undersköterska i hemsjukvården, ingår också i kvällspatrullen. Hon tycker inte att de nya arbetsuppgifterna innebär mer stress.

– Man vet aldrig när man får uppdrag, det är bara att ta dem när de kommer.