SVAR: Det är inte specifika diagnoser som avgör rätten till ersättning eller stöd, utan på vilket sätt sjukdomsbesvär påverkar arbetsförmågan eller funktionsförmågan. Din fråga gäller adhd som ”avsevärt försämrar arbetsförmågan” och då kan man ha rätt till ersättning eller stöd.

Exempelvis kan sjukpenning vara aktuellt om du blir sjukskriven för diagnosen och denna sätter ned arbetsförmåga i ditt vanliga arbete eller mot ”normalt förekommande arbete” om du är arbetslös. Detta bedöms precis som för andra sjukdom­ar och sjukdomsbegreppet är brett och omfattar också olika typer av funktions­hinder. Den som inte har arbetsförmåga alls och för all överskådlig framtid har rätt till sjukersättning, det som tidigare kall­ades förtidspension. Det finns också möjlighet till exempelvis handikapp­ersättning.

Försäkringskassans beslut är ofta mycket sparsamt motiverade, så det kan vara svårt att se hur de resonerat. Men kassans bedömningar utgår från rent medicinsk grund, så ingen hänsyn tas till ålder, långtidsarbetslöshet eller liknande. En 60 år gammal person utan arbetslivserfarenhet bedöms på samma sätt som en 30-åring.

Om besvär på grund av diagnosen inte visar på nedsättning av arbetsförmågan till minst en fjärdedel, är den som är arbetslös hänvisad till Arbetsförmedlingen. De kan hjälpa till med olika insatser, som hjälpmedel i arbetet, ekonomiskt bidrag för exempelvis lönebidragsanställning eller en Samhallanställning om man behöver mycket arbetsledning.

Men precis som Försäkringskassan gör Arbetsförmedlingen individuella bedömningar och det saknas absoluta rättigheter till hjälp.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd