Många fackförbund brottas med hur de ska få fler unga att vilja bli medlemmar. Under de senaste 30 åren har medlemmarna i flera LO-förbund minskat, och mest är det de unga som försvunnit. I det här numret kan du läsa ett stort reportage om unga i facket. Förr var det en självklarhet för de flesta att vara medlemmar i ett fackförbund, i dag väljer många att inte gå med, något som utmanar fackföreningsrörelsen att på olika sätt försöka vinna de unga.

I exempelvis Handelsanställdas förbund har man lyckats vända trenden genom att ge unga ökat inflytande, något som Kommunal också gör. Att i en demokratisk organisation få vara med och känna att ens åsikt gör skillnad är på många sätt avgörande för om ett medlemskap ska kännas meningsfullt. Därför är ungdomskommittéer, ungdomsrepresentanter i förbundsstyrelser och andra liknande lösningar viktiga.

En orsak till att antalet unga krympt kan också vara andelen osäkra anställningar. Den som har vikariat, projektanställning eller sover med mobilen ­under kudden och blir inkallad som sms-anställd, kanske inte känner att hon eller han har en tillräckligt trygg anställning för att ha råd att betala medlemsavgiften i ett fackförbund. Fler fasta anställningar är därför avgörande för att få fler unga att gå med.

Men för att få fler unga intresserade är det också viktigt att unga redan tidigt får koll på vad facket är och varför det är viktigt att vara med. Fackförbund­ens historia och betydelse för den svenska modellen och svensk arbetsmarknad borde vara en självklar del för varje elev i högstadiet att ta del av. Genom att väcka nyfikenhet kring vad facket är hos unga som kanske precis ska börja sommarjobba för första gången, blir steget till medlemskap inte lika långt.

I Kommunal har andelen unga förtroendevalda fördubblats under de senaste två åren, men fortfarande är det få avdelningar som har styrelseledamöter som är under 30 år. Det finns också stora skillnader mellan olika delar i landet, något som kan vara värt att fundera över. För varje fackförbund som vill växa är det viktigt att ha örat mot marken och lyssna på de unga eftersom deras krav, frågor och funderingar på så många sätt formar framtiden.

Illustration: Magnus Bard