SVAR: Den som inte har någon arbets­förmåga har rätt till sjukersättning, tidigare kallad förtidspension. Sedan år 2008 är kraven stränga. Man ska ha en nedsatt arbetsförmåga i alla tänkbara arbeten under all överskådlig framtid och rehabiliteringsmöjligheterna ska bedömas vara uttömda. Men Högsta förvaltningsdomstol­en har slagit fast att det alltid ska göras en individuell bedömning och du kan få din rätt prövad igen.

Det finns ingen gräns för hur många gånger du kan ansöka om sjukersättning och självklart har Försäkringskassan fel när de säger att det ”inte ens tjänar till att försöka”. Du har rätt att ansöka och få ett motiverat beslut, som du sedan kan begära att få omprövat eller överklaga. Inte heller har kassan rätt i att du inte kan få sjukersättning så länge arbetsförmåga finns, ­eftersom ersättning kan beviljas på 25, 50, 75 eller 100 procent.

Viktigast vid prövningen är ett tydligt ­läkarutlåtande om besvären, varför de sätter ned arbetsförmågan i alla arbeten under all överskådlig framtid och varför rehabilitering bedöms uttömd. Utredning är också värdefull, som dina utlåtanden från psykolog och Arbetsförmedlingens team.

Om Försäkringskassan ändå säger nej kan du som medlem i facket få kostnadsfri juridisk hjälp med att överklaga. Vänd dig då till ditt lokala fack. Inför eventuellt överklagande beviljas rättshjälp om förbundet bedömer att det finns en rimlig möjlighet att vinna ärendet.

Magnus Eriksson,
förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd