Anhöriga som skäller ut personalen och ringer flera gånger i timmen. Anhöriga som installerar kameror för att övervaka hur personalen sköt­er sitt arbete, stör när de hjälper andra boende och utger sig för att vara vårdpersonal.

Det är bara några exempel från olika fall de senaste åren, där anhöriga till vårdtagare på äldreboenden blivit ett så stort problem att det lett till sjukskrivningar och anmälningar till Arbetsmiljöverket. En undersköterska som arbetar på ett äldreboende berättar om en anhörig som under flera års tid var ett arbetsmiljöproblem för henne och hennes kolleger.

– Hon kunde knacka på när vi var med en annan boende och ville komma in. Vi försökte säga att hon inte kunde göra så, att det handlar om integritet, men allt handlade bara om hennes anhöriga. Hon förstod inte att vi måste hjälpa de andra också, säger undersköterskan, som vill vara anonym.

Den anhöriga besökte boendet varje dag och lade sig också i hur andra boende sköttes, vilket försvårade personalens arbete. Efter att personal­en under flera års tid påpekat problemen för arbetsgivaren, som i sin tur haft flera samtal med den anhöriga, har det till slut lugnat ner sig.

– Nu är det bättre, men det var jättejobbigt. Jag har jobbat många år och det finns anhöriga som vill väl och är engagerade i sina anhöriga, det är naturligt, men det där var något annat.

Vad gör man om det inte hjälper att prata med den anhöriga?

I flera av de mer extrema fallen har kommunen försökt begränsa besökstiderna, eller så har Arbetsmiljöverket krävt av kommunen att de ska göra detta. Men det går inte att porta anhöriga eller ens begränsa besökstiderna till ett särskilt boende. Anledningen är att vårdtagarna har hyreskontrakt och bestämmer själva vilka som ska besöka deras bostad. Det regleras av hyreslagen.

”Det måste finnas någon form av möjlighet att utfärda tillträdesförbud”.

Anders Andersson var tidigare kommunchef i Strömsund, där de haft problem med trakasserier från en anhörig i flera år. Han ifrågasätter att hyres­lagen reglerar villkoren för verksamheten på särskilda boenden.

– Jag tycker att den anhöriga har för stora möjligheter att påverka det som sker i den offentliga verksamheten. Det kan inte vara meningen att man ska kunna vara hur mycket som helst på ett särskilt boende hos en person som är sjuk. Det måste finnas någon form av möjlighet att utfärda tillträdesförbud, säger Anders Andersson.

Men det går alltså inte. Ett av de mer uppmärksammade fallen, som KA skrivit om tidigare, rörde en anhörig i Karlstad som efter flera års trakasserier installerade kameror för att hålla koll på personalen. Förutom att Arbetsmiljöverket ställde krav på kommunen att den anhörige inte skulle vara på plats när personalen var hos vårdtagaren, ville de även att kamerorna skulle täckas över.

Men inte heller det är tillåtet – man har rätt att filma i sitt eget hem. Det går inte heller att förbjuda arbete hos en vårdtagare. Arbetsmiljöverket har med arbetsmiljölagen i ryggen försökt några gånger – men enligt socialtjänstlagen måste den med behov få den hjälp de har rätt till.

Gemensamt för många av fallen är att facket och arbetsgivaren ofta står på samma sida och är överens om problemet. I Strömsund anmälde till och med kommunen sig själva till Arbetsmiljö­verket.

–  Vi hade provat alla möjliga egna åtgärder och kände oss maktlösa, så då ville vi ha stöd från Arbetsmiljöverket hur vi skulle kunna jobba med den här frågan. Arbetsmiljölagen krockar ju med social­tjänstlagen här, säger kommunchefen Anders Andersson.

KA har under lång tid försökt få tag på personal inom äldreomsorgen som varit med om trakasserier av anhöriga. Ingen har velat ställa upp med namn, knappt någon ens anonymt. Antingen har det varit så jobbigt att de inte vill riva upp sår, eller så har de fortfarande med den anhöriga att göra och vill inte förvärra relationen.

I Jönköping fick kommunen ett tag hyra in väkt­are för att personalen skulle känna sig säker när en anhörig besökte ett boende. Barbro Lundeby, områdeschef på Jönköpings kommun, vill understryka att de allra flesta anhöriga inte är till besvär utan tvärtom kan vara till stor hjälp.

– Men de anhöriga har ofta en stor sorg i sig och vill kanske att personalen ska göra mer för deras anhöriga. Om personalen inte kan det av olika anledningar så är de dåliga i de anhörigas ögon, ­säger Barbro Lundeby.

HÖR AV DIG! Har du upplevt problem med anhöriga? Skriv gärna till mira.hjort@ka.se

Illustration: Stefan Lindblad

Två fall

FALL 1: Anhörig installerade kameror

Personalen på ett demensboende i Karlstad kände sig trakasserad av en anhörig under flera års tid.

I anmälan till Arbetsmiljöverket framgick att det handlade om allt från att hen övervakade allt personalen gjorde, krävde att de skulle göra sådant de inte hade medicinsk behörighet för, följde efter personalen och bråkade med dem inför andra vård­tagare.

Hen uppträdde aggressivt och kunde ringa flera gånger i timmen för att framföra olika krav.

Droppen för personalen blev när den anhöriga installerade kameror i den boendes lägenhet för att övervaka personalen.

Arbetsmiljöverket krävde bland annat att kamerorna skulle täckas över när personalen var där, men kommunen menade att de inte hade rätt att göra det.

Problemet fick aldrig någon riktig lösning innan den boende avled.

FALL 2: Vakt behövdes vid anhörigbesök 

En anhörig till en vårdtagare på ett äldre­boende i Strömsund befann sig dagligen på boendet och klagade på personal­en, hindrade dem att utföra sitt arbete och ville samtidigt att de skulle göra mer. Det framgår i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Personalen kände sig övervakad och iakttagen och var rädd för att bli anmäld.

När anmälan skrevs hade det resulterat i sju arbetsskador och två sjukskrivningar. Personalen led bland annat av sömnsvårigheter, trötthet, huvudvärk och hade svårt att äta.

Arbetsmiljöverket ställde flera krav på kommunen, bland annat att de skulle ha en vakt på plats när den anhöriga var på besök.