Ann Georgsson.

 – Vi vet att det är ett problem och det måste man ta på största allvar för det blir så otroligt dåligt för alla, säger Kommunals ombudsman Ann Georgsson om när anhöriga i äldreomsorg­en blir ett arbetsmiljöproblem.

En av de viktigaste sakerna för att motverka detta är, enligt Ann Georgsson, att ha tydliga genomförandeplaner, som den anhöriga om möjligt har involverats i.

–  Där framgår vad som kommer att genomföras och då har man en tydlig plattform att stå på som anhörig, och som personal. Det är jätteviktigt att ha klargjort vilka förväntningar den anhöriga kan ha, så att man talar samma språk, säger hon.

Nästa sak är att det ska vara tydligt vart den anhöriga ska vända sig om den har klagomål. Personalen ska också veta hur de ska agera om det kommer klagomål.

Hon säger att cheferna i äldreomsorgen har ett stort ansvar för att ha rutiner som fungerar och för att vara tydliga mot de anhöriga.

–  Man får inte ge efter för krav som är orimliga att uppnå. Som ledare för en verksamhet måste man vara tydlig med att det till exempel inte är okej att gå in i personalrummet och skälla på personalen.

Ann Georgsson tror att anhöriga kan reagera om de får olika svar av olika personer. Därför är det väldigt viktigt att personalen får tid att sitta ner och prata igenom verksamheten.

– Man måste ha tid att läsa in genomförande­planerna, men också att det finns tid för det som ska utföras och inte minst tid för att skapa trygga relationer.

Det finns fall där arbetsmiljölagen har hamnat i konflikt med socialtjänstlagen. Ann Georgsson vill inte uttala sig om enskilda fall, men säger att de två lagarna är värda lika mycket och att det är arbetsgivarens skyldighet att tydliggöra det för de anhöriga.