SVAR: En arbetstagare som fått för mycket lön utbetald från sin arbets­givare är inte återbetalningsskyldig om han eller hon varken har insett eller borde ha insett att betalningen var felaktig.

Av din fråga framgår att du fått drygt 11 000 kronor för mycket i lön och att du dessförinnan tog kontakt med lönekontoret därför att du tyckte att något såg fel ut. Du har med andra ord insett att betalningen var felaktig. Jag instämmer i att kommunen borde haft bättre ordning på löneunder­lagen, men du är trots deras slarv skyldig att återbetala det som du fått för mycket. Mitt råd är att du kontaktar lönekontoret för att diskutera en avbetalningsplan.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd