SVAR: Heltidsmåttet för en anställd som har mer än 20 procent av arbetstiden förlagd på natten är 36,20 timmar per vecka. Görs beräkningen per månad tar du 36,20 timmar gånger 4,2 veckor, vilket blir ett heltidsmått på 152 timmar. I det måttet kan jouren ligga eller så ligger delar av den utanför heltidsmåttet.

Kontakta ditt lokala Kommunal, som kan hjälpa dig reda ut vad som är vad med din arbetstid och jour.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal