Få av de 50 största kommunerna kräver heltid. Vad anser du om det?

–  Den här typen av krav ska ställas också i samband med offentliga köp av tjänst­er. Under mandat­perioden har vi infört krav på kollektivavtalsenliga villkor, obligatorisk lagstiftning när det gäller lön och arbetstid och semester. Vi har tydliggjort möjligheten att ställa andra typer av arbetsrättsliga krav.

LÄS OCKSÅ: Få kommuner kräver heltid vid upphandlingar

En tredjedel av kommunerna svarar att de kommer att ställa kravet senare, räcker det?

– Man kan inte frånsäga sig ansvaret för att vara en god arbetsgivare bara för att man väljer att lägga ut verksamheten på entreprenad.

Krav på heltid kan ställas om det är ­proportionerligt, är rättsläget oklart?

–   Kvalitet i välfärden skapas bland annat av att medarbetarna har goda villkor, därför är det proportionerligt och direkt kopplat till kvalitetsfrågorna. Vår utgångspunkt är att det är möjligt att ställa dessa krav. Man måste helt enkelt flytta fram positionerna och vara med och bilda praxis.

Vilket ansvar har regeringen?

–  Att se till att det finns lagstiftning. I slutändan har kommunerna inom ramen för kommunalt självstyre ett ansvar. Men också fackföreningarna har ett ansvar för att påverka politiker när de väljer att lägga ut verksamhet på entreprenad.

Anser du att ni uppfyllt vallöftet?

– Ja, vi har använt den makt som vi har, både i SKL och i regering och riksdag för att få till de förändringar som är nödvändiga för att vi ska göra heltid till norm. Sedan finns det här området som är lagt på entreprenad och mitt besked är att du som politiker i kommun eller landsting också har ett ansvar för arbetsgivarpolitiken i dessa verksamheter.