Linda Eriksson sotar för Värmdö Sotningsdistrikt öster om Stockholm och har jobbat i yrket i över tio år. Hon säger att det viktigaste man ska tänka på är att ge sotarna tillgång till hela fastigheten, från eldstaden till skorstenen så att det går att rensa.

Hur kan man underlätta för sotaren?

– Det är att förbereda. Ställa upp stegen, rensa undan i pannrummet, rensa framför eldstaden, kanske täcka över ömma saker som möbler och golv. På vintern handlar det också om att skotta, så att vi inte behöver vistas på platsen för länge och vi slipper smutsa ner allt för mycket. För när vi kommer kan vi i princip inte ta i någonting, för vi är helt sotiga och då blir alla saker nersmutsade. Då blir inte fastighetsägaren glad.

En sak många fastighetsägare missar är att man själv är skyldig att tillhandahålla stege.

– Det är många förvånade över. Och det ska även finnas steg på taket till skorstenen, en fast anordning. Man ska inte gå på själva takpannorna eller takbeläggningen.

Vilka är de vanligaste missar konsumenterna gör?

– Att det är belamrat, att man inte kommer fram. Att inte stegen är framtagen, de vet inte var de har stegen, man kanske får springa och låna hos grannen. Och skottningen, oj det visste inte jag. Ibland händer det att man inte kommer upp på taket för att det saknas takskydd eller att det inte är skottat. Eller att hela pannrummet är fullt med bråte så att man inte kommer fram till anläggningen.

Sotare är ett skadedrabbat yrke med många fallolyckor. Linda Eriksson har själv ramlat från en skorsten ner på ett tak när en infästning lossnade. Hon har också varit med om markstegar som har fallit, men då har hon lyckats ta tag i något och kunnat parera fallet. Man kan som kund förebygga olyckor genom att ha bra stegar och ordentliga glidskydd i taket för markstegen att fästa i.

En helt annan sak man ska tänka på som konsument är att inte släppa in ”falska” sotare. Fastighetsägare som anlitar sotare som inte är godkända av kommunen riskerar att behöva betala för dubbel sotning, eftersom sotningen då behöver göras om.

Det här gäller

Eldstäder som används sällan för så kallad "myseldning" måste sotas vart tredje år. Detta är dock bara en rekommendation, i slutändan är det kommunen som beslutar.

Sotning får endast
utföras av en av kommunen godkänd skorstensfejare.

Syftet med sotning är att ta bort brännbara beläggningar i eldstäder och skorstenar så att risken för sotbrand minimeras.