Ulf Olsson.

– Vi har inte krävt heltid hittills. Men nu när vi inför heltid som norm i regionen, är det den ­vägen vi ska gå”, säger Meit Fohlin (S), Gotland.

Trots statsminister Stefan Löfvens (S) vallöfte 2014 om heltid för alla i välfärden och trots att kommunerna är på väg att införa heltid för sina egna anställda är det få kommun­er som ställer uttalade krav på heltid när vård och omsorg läggs ut på privata aktör­er.

LÄS OCKSÅ: Långt kvar till heltid för alla 

Det visar KA:s genomgång av de sammanlagt 39 upphandlingar som gjorts i de 16 kommunerna under mandatperioden (se karta här bredvid). Tre kommuner ställer kraven tydligt, fem kommuner har skrivningar om att det ”bör” vara heltid i företaget som vinner upphandlingen eller att det är ”önskvärt” eller liknande. Och resterande åtta kommuner tar inte upp frågan över huvud ­taget i sina upphandlingar.

Borgerliga kommunpolitiker är mindre benägna än S-politiker att ändra hållning i frågan om heltid inom välfärdstjänster på entreprenad. Det visar KA:s enkät till kommunalråden i landets 50 största kommuner.

LÄS OCKSÅ: Flera kommuner saknar heltidsplan 

En tredjedel av dessa kommuner vill ställa krav på heltid vid upphandlingar i framtiden. Men alla de 12 kommuner som har en kommunstyrelseordförande från Moderaterna (Liberalerna i ett fall) svarar nej eller vet ej på frågan om de kommer att kräva heltid i kommande upphandlingar. Av de 28 S-kommunalråden svarar nästa hälften (13 stycken) ja på samma fråga. Tre svarar nej och 12 vet ej.

Östersund är en av de kommuner som bytt ståndpunkt. Även Borås har ändrat sig och ställer kravet. Där är Ulf Olsson (S) kommunalråd.

–  Våra jurister bedömer att den möjligheten finns, då är det en självklarhet att vi ska ställa det kravet, säger Ulf Olsson.

LÄS OCKSÅ: Så många säger nej till heltid

LÄS OCKSÅ: Så många har heltid

Sammantaget är det alltså en tredjedel av kommunalråden som säger att deras kommun inte heller i framtiden kommer att kräva heltid vid upphandlingar.

Ulf Olsson leder också förhandlings­delegationen i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Jag tror att där har SKL en uppgift att vara tydlig med de juridiska förutsättningarna. Om vi varit det hade det sett annorlunda ut, säger Ulf Olsson.

Falun svarar att deras experter anser att det inte ­varit möjligt att ställa kravet, men hoppas på att kunna göra det i framtiden.

Enligt Upphandlingsmyndigheten går det att ställa krav på heltid om kravet anses proportionerligt, det vill säga att kraven är relevanta. Detta avgörs i varje enskilt fall.

SKL:s jurister bedömer att det är lättare att ställa krav på heltid vid upphandling om kommunen eller landstinget/regionen infört heltid som norm. Men någon rättspraxis finns inte.

Ulf Olsson, som även sitter i Social­demokraternas partistyrelse, tycker att både riks- och lokalpolitiker har ansvar för att uppfylla vallöfte.

–  Det måste i praktiken verkställas ­lokalt, det kan ju inte verkställas någon annanstans, säger han.

Lars Stjernkvist (S), kommunalråd i Norrköping och tidigare partisekreterare, tycker inte att regeringen skulle kunna ta ett större ansvar för vallöftet.

Lars Stjernkvist (S)

–  Våra förtroendevalda i kommunerna måste kunna ta ett ansvar. En slutsats är också att vi måste ta upp det i SKL-sammanhang, säger Lars Stjernkvist.

Ett argument från moderatstyrda kommuner som inte kommer att ställa dessa krav är att det riskerar att utestänga eller försvåra för mindre lever­antörer.

”Krav på heltid kan även vara kostnadsdrivande och minska flexibiliteten i verksamheten”, skriver Hans Forsberg (M), kommunalråd i Kungsbacka, i ett mejl till KA.

I Gävle är Inger Källgren Sawela (M) kommunalråd. Hon säger att med­arbetarna i de privata verksamheterna inte signalerat att de vill arbeta heltid.

–  Man väljer att jobba för andra ut­förare av andra anledningar än krav på heltidstjänster. Det finns ju möjlighet att söka tjänst i den kommunala verksamheten om heltiden är det viktiga, säger Inger Källgren Sawela.

Tre röster om heltid 

Albi Alujas
Undersköterska, 50 år, jobbar 90 procent, Vardaga, Gävle: 

– Jag förstår inte varför det är olika. Det borde absolut vara lika, vi gör samma jobb. Kommunen borde ställa krav på heltid hos de privata. Om jag får chans att jobba heltid så vill jag det och det vill mina arbetskamrater också. Det är stressigt med deltider, om det var fler heltider skulle det bli mindre sjukskrivningar. Deltiderna drabbar kvinnor som fött barn och jobbat deltid, det drabbar deras pension.

Andreas Rudeström
Undersköterska, 33 år, jobbar 100 procent, Vardaga, Varberg:

– Det är inte bra. Det ska vara lika villkor oavsett om du jobbar för kommunen eller privat. Det kan inte vara ett a-lag och ett b-lag. Det kan bli så att folk söker sig till kommunen i första hand och de privata står utan folk om de inte erbjuder samma villkor.

Oli Danielsson
Vårdbiträde, 28 år, jobbar 85 procent, Attendo, Växjö:

– Det ska vara ett krav att de erbjuder heltid. Men det passar inte alla. Själv så pluggar jag, så jag tackade nej när jag fick erbjudandet. Jag tycker absolut att alla ska erbjudas det. Det ska vara samma krav på privata som kommunen.