Det är framför allt jobb som undersköterskor i hemtjänsten och på äldreboenden som dominerar. Hittills är 16 300 tjänster anmälda enligt Arbetsförmedlingen. Men chanserna är också goda att få jobb som vårdbiträde, vårdare, boendestödjare, personlig assistent eller som undersköterska på en specialistmottagning.

De branscher som söker flest sommarjobbare förutom vård och omsorg är industri, hotell och restaurang, service samt skogs-, trä- och pappersindustri. I januari fanns 47 000 lediga sommarjobb.