Lagom till jul fick svenska folket en julklapp i form av beskedet om höjd pensionsålder i och med den så kallade pensionsuppgörelsen. Uppgörelse kan tyckas vara ett något oärligt ord då detta handlar om en uppgörelse mellan sex riksdagspartier och inte mellan folket och de folkvalda. Uppgörelsen gjordes på ett sådant vis att folkets möjlighet att påverka beslutet omöjliggjordes. En känslig fråga som denna borde rimligtvis diskuteras mera öppet.

Beskedet om höjd pensionsålder följdes sedan upp av arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons besked om att inskränka strejkrätten. För att citera henne i SVT nyheter Väst ”Situationen i Göteborgs hamn är ett exempel på att den svenska modellen inte fungerar som det är tänkt och därför har jag tagit initiativ till en lagändring”.

Precis som frågan om höjd pensionsålder ska folket inte ha något att säga till om. Inget parti i riksdagen gick till val på att angripa strejkrätten. Trots detta handlar det nu inte om den ska inskränkas utan när.

Konflikten i Göteborgs hamn är hård men ytterst marginell. Den tidigare chefen för LO-TCO rättskydd Kurt Junesjö har flera gånger påpekat att Sverige har få strejkdagar i europisk jämförelse. Han har även påpekat att strejkutredningen och det kommande lagförslaget inte handlar om hamnkonflikten utan makten om kollektivavtalen.

Kurt Junesjö lyfter fram kollektivavtalskonflikten på Figeholm 2005 som ett talande exempel. ABB tvingades på Figeholm teckna ett avtal med Pappers, trots att de redan tidigare hade avtal med IF Metall. Pappers svarade med hot om strejk, vilket fick arbetsgivarna att backa. Nederlaget för ABB och Teknikföretagen sved rejält.

”Det är en uppgörelse tecknad under tvång. Vi har gjort en avvägning av konsekvenserna av strejken kontra att skriva på. Konsekvenserna för ABB hade blivit för stora.”

(Karl Olof Stenqvist Teknikföretagen i SvD 2005.)

Lagändringen skulle ge arbetsgivarna möjlighet att få bort starka kollektivavtal till förmån för svagare avtal. Något som kommer drabba oss alla som arbetar i Sverige negativt.

Vad ska vi då göra för att stoppa denna lagändring samt pensionsuppgörelsen? Först och främst måste vi sprida kunskap i frågorna bland förbundets medlemmar och även i de andra LO-förbunden. Varför inte anordna möten och manifestationer. Varför inte uppmana hela LO till en politisk strejk för att visa de folkvalda vad vi tycker. 

Med detta brev vill vi att förbundet tar hotet mot strejkrätten på allvar och mobiliserar medlemmar och övriga förbund för att stoppa en lagändring. Kanske är det dessa strider som kan vända de sjunkande medlemssiffrorna uppåt? Som bekant är det först när facket blir relevant som människor ansluter sig.   

 

Kalle Kylensjö,
kock, Skattens förskola Norrköping 

Antonio Valencia,
barnskötare, Skattens förskola Norrköping 

Elina Andersson,
barnskötare, Skattens förskola Norrköping 

Agneta Kornebrandt,
barnskötare, Skattens förskola Norrköping

Edibe Can,
barnskötare, Skattens förskola Norrköping 

Ida Ax,
barnskötare, Skattens förskola Norrköping 

Fotnot: Bilden är licenserad av Public Domain via Wikimedia