Länstidningen har i en rad artiklar granskat den hemtjänst som Attendo levererar i Östersund. Bland annat har man tagit del av ett hemligt avtal där det står att om verksamhetscheferna lyckas sänka kostnaden per vårdtimme så utgår en bonus på 2,5 procent av årslönen.

– Jag tycker det är ett helt sjukt system, inte minst eftersom personalen på golvet inte får ta del av bonusen, bara verksamhetschefen, säger en anonym tidigare verksamhetschef till Länstidningen.

Hon menar också att det enda sättet att sänka kostnaden per vårdtimme är att dra ned på personalstyrkan.

Attendo har svarat på kritiken och där medgivit att man har en rörlig del i ersättningen till verksamhetscheferna:

”Det är väldigt vanligt inom många branscher och något även vi vill erbjuda våra duktiga chefer. Vi utser även årets enhet för att premiera ett systematiskt kvalitetsarbete, bra teamwork och nöjda kunder. Bra insatser ska belönas”, skriver Pontus Karmhag, regionchef på Attendo, i en svarsartikel.

Han hänvisar även till att företaget ofta fått goda resultat i kundundersökningar i Östersund.