Arbetsmarknadsekonomiska rådet ordnade en paneldebatt i Stockholm med anledning av sin rapport om att facket tappar medlemmar och att kollektivavtalen riskerar att avvecklas om inte kollektivavtalen blir mer arbetsgivarvänliga.

Arbetsgivarna företräddes i panelen av Karin Johansson, vd för Svensk Handel och Anna-Karin Hatt, vd för Almega.

Karin Johansson beskrev hur Handels har blivit svagare med färre medlemmar. Detta samtidigt som 80 procent av medlemsföretagen i Svensk Handel har färre än åtta anställda.

Hon berättade att Handels inte har kraft och resurser att rekrytera på alla dessa arbetsplatser. Arbetsgivarna har där inte en lokal facklig motpart även om de har kollektivavtal.

Anna-Karin Hatt beskrev liknande förhållanden inom vissa av Almegas branscher, i IT- och telekom-sektorn är det bara 30 procent av företagen som har kollektivavtal. Inga företag inom plattformsekonomin, typ Uber, har kollektivavtal.

Anna-Karin Hatts och Kerstin Johanssons slutsats är att kollektivavtalen måste vara mer anpassade till företagens verklighet och behov, med möjlighet till att sätta löner individuellt efter lönsamheten i företaget och att kunna ha egna lösningar på arbetstid, ersättningar, semester och annan ledighet.

Annars finns risk för att kollektivavtalsmodellen okontrollerat avvecklas utan att svaga fack med för få medlemmar kan förhindra detta.

LÄS OCKSÅ: Kommunal släpper inte jobbfokus

Martin Linder, ordförande i tjänstemannafacket Unionen som ökar i medlemsantal, varnade de som hoppas på ett arbetsgivarnas paradis där facket är krossat och de kan bestämma allt.

– Om vi inte har kvar kollektivavtalen kommer vi att tvingas ut på gatorna för att sätta press på politikerna i Sverige och i EU att lagstifta om löner, skyddsregler och andra villkor som vi i dag reglerar i kollektivavtalen, sa han.

Martin Linder menar att både fack och arbetsgivare skulle förlora på en sådan utveckling, eftersom villkoren kan anpassas för varje bransch i kollektivavtalen. Detta till skillnad från lagar som måste gälla lika överallt.

Även Kommunal är ett fack som ökar. Men Kommunals ordförande Tobias Baudin erkände att arbetsgivarna har lyckats bättre att organisera medlemmar.

– Vi har inom SKL:s verksamhetsområde tappat i organisationsgrad under 20 års tid. Till viss del beror det på att Alliansregeringen under åren 2007 och 2008 gjorde det dyrare att vara med i facket och a-kassan. Men medlemstappet beror också på oss själva. Vi har inte hängt med i vår tid och är inte tillräckligt moderna, sa Tobias Baudin.

Han menar att Kommunal måste fortsätta att förnya sig för att ungdomar och nyanlända ska vilja vara med. Du-kampanjen är en del i försöket att intressera också dem som tycker att den egna individuella nyttan är viktigare än solidaritet tillsammans med andra.

Att bekämpa otrygga jobb, som allmän visstid, är också ett sätt att få fler att vilja gå med i facket, tror Tobias Baudin.

– Om du inte vet om du har någon inkomst nästa månad kan det vara svårt att avstå pengar för att betala fackavgiften, sa han.

I Arbetsmarknadsekonomiska rådets rapport förklaras en del av medlemstappet i facket med ”fripassagerarproblemet”, att anställda inte tycker att de behöver vara med i facket för att de ändå omfattas av alla fördelar i kollektivavtalet.

Lars Calmfors, ordförande i rådet, beskriver det som att dessa anställda tar dessa förmåner för givna eller åker snålskjuts på villkoren i kollektivavtalen som byggts upp tack vare facklig anslutning i tidigare generationer av anställda.

Tobias Baudin håller med om att detta är en utmaning också för Kommunal. Vid sina arbetsplatsbesök möter han personer som av olika skäl inte anser att de behöver eller har råd att vara med i facket. Han menar att Kommunal måste bli bättre på att förklara varför alla tjänar på att vara med i facket.

– Utan vår sammanhållning kan vi inte försvara och utveckla kollektivavtalen. Men vi måste också ta fram förmåner som du bara får genom att vara med i Kommunal, som förmånliga försäkringar, och förklara för alla vad dessa förmåner är värda, säger han till Kommunalarbetaren efter paneldebatten.