Tobias Baudin ger Lars Calmfors rätt i att facken har försvagats på grund av färre medlemmar. Och att den svenska modellen fortfarande är så stark på grund av att arbetsgivarna ändå väljer att ha kollektivavtal trots svagare fack.

– Så är det. Men vi fortsätter vårt förändringsarbete för att rekrytera fler medlemmar och göra Kommunal starkare, säger han.

Att rädda kollektivavtalen genom att göra dem mer arbetsgivarvänliga är inget han ställer upp på.

Tobias Baudin säger bestämt nej till förslaget att Kommunal borde utnyttja marknadskrafterna och gå med på sifferlösa avtal för personal inom vård, äldre- och barnomsorg.

Lars Calmfors menar att lönerna för dessa grupper ändå kommer att öka på grund av brist på personal och behovet av många nyanställningar.

Men Tobias Baudin är inte intresserad att öppna den dörren.

– Dyrare mjölk och högre hyror ska betalas av alla. Vi tänker aldrig utnyttja marknadskrafter till att låta några av våra grupper dra ifrån lönemässigt och lämna de andra efter sig. Alla kommunalare är med och bidrar och är värda reallöneökningar.

Tobias Baudin säger att Kommunal tänker fortsätta sin modell med att utgå från märket men kräva mer för vissa grupper som förbundet anser är felaktigt värderade när det gäller löner.

– Senast var det undersköterskor, vi såg till att de fick dubbelt så mycket som märket.

Om andra grupper kan få en liknande satsning nästa gång är för tidigt att svara på tycker han.

– Vi ska utvärdera den senaste avtalsrörelsen så får vi se vilka krav vi ställer i framtiden. Men sifferlösa avtal blir det i alla inte, säger Tobias Baudin.