Flera av ombuden ville ha en offensivare linje kring sextimmarsdagen.

– Det liknar väldigt mycket den försöksverksamhet som vi redan har haft i flera kommuner. Jag tycker att man borde ta ett första steg i stället att korta normalarbetstiden generellt med en timme eller två, sade ett av ombuden, kommunalaren Patrik Strand till KA inför kongressen.

Men partistyrelsens lite försiktigare linje vann till slut. Det innebär också att de första stegen mot att korta normalarbetstiden generellt ska tas under mandatperioden om Vänsterpartiet får bestämma.

I valplattformen finns flera av Kommunals frågor med, bland annat att införa heltid som norm. Efter förslag från några motionärer skrevs också behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid in i valplattformen.

– Att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig reform. Det är bra att kongressen nu tagit beslut om att lyfta frågan i valplattformen. På så sätt tydliggör vi för väljarna att Vänsterpartiet anser att detta är en fråga som vi prioriterar, säger Daniel Riazat, talesperson för förskola och skola, enligt ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet driver sedan tidigare att det bör utredas ifall det går att lagstifta om förskoleverksamhet på obekväm arbetstid.