Att pensionssystemet är på väg att reformeras har nog knappast undgått någon. Stort fokus har varit på förslaget att höja pensionsåldern, ett förslag som mött hård kritik från Kommunal och andra fackförbund. 

LÄS OCKSÅ: Man blundar för det stora problemet

Men ledamöterna i den blocköverskridande Pensionsgruppen, som består av representanter från alla riksdagspartier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, har också markerat att de vill se över garantipensionen.

Garantipensionen är det skydd i pensionssystemet som gör att personer som arbetat lite eller inte alls, eller har haft en låg lön, garanteras en viss miniminivå i pension. 70 procent av de kvinnliga kommunalare som i dag är pensionärer har någon del av pensionen från garantipension, enligt Kommunals pensionsrapport 2015.

Problemet är att systemet gör att stora grupper som har låga inkomster inte tjänar på att jobba länge. Det beror på att garantipensionen räknas av efter hur hög inkomstpension du har tjänat ihop.

LÄS OCKSÅ: Hur ska vi orka arbeta längre

Pensionsgruppen har sagt att man vill se över det här för att göra det mer lönsamt att arbeta längre för fler. Frågan har utretts på regeringskansliet och ännu finns inget presenterat förslag. Men några punkter har läckt ut till Dagens Nyheter

Enligt tidningen kommer det läggas fram förslag som innebär personer med låga inkomster ska gynnas genom att garantipensionen inte sänks när personen tjänar in mer inkomstpension. Garantipensionen föreslås också höjas liksom bostadstillägget.

Kommunalarbetaren visade i en granskning 2015 att många kommunalare bara förlorar några hundralappar på att gå några år tidigare än 65.

Uträkningar från Folksam har pekat på att den genomsnittlige kommunalpensionären faktiskt bara får ut 440 pensionskronor mer per månad jämfört med den som inte jobbat alls. Förklaringen är kommunalarnas låga löner och deltider, men kanske framförallt att de som inte jobbat alls får statlig garantipension.

På torsdag ska Pensionsgruppen träffas för att diskutera förslagen från utredningen, enligt DN. Men det är oklart om förslagen då blir offentliga.