Det här med vad jag får skriva på sociala medier verkar svårt. Hur ska jag tänka?

– Det finns tyvärr inga enkla svar. Det gäller inte bara det rent rättsliga utan beror också på den enskildes situation. En person med en otrygg anställning riskerar till exempel mer än en person med en fast tjänst när det gäller att skriva något kritiskt om arbetsgivaren på sociala medier. Detta eftersom det kan vara svårt att i efterhand visa att en arbetsgivares beslut om exempelvis färre timmar eller ett sämre schema beror på att den anställda skrivit något kritiskt på sociala medier. En bra idé är att vara lite försiktig med att blanda sitt privatliv med sitt arbetsliv i sociala medier. Att till exempel lägga till elevers och omsorgstag­ares släktingar som vänner kan leda till problem när rollerna sammanblandas.

LÄS OCKSÅ: Vänta! Är det okej att skriva så?

Om jag straffas av min arbetsgivare efter att ha skrivit om jobbet på sociala medier, vad gör jag då?

– Vänd dig till ditt fackförbund. Om du har blivit orättvist behandlad av din arbetsgivare för något som skrivits på sociala medier kan facket driva fallet. Om du funderar på vad du kan skriva om din arbetsgivare på sociala medier kan du också vända dig till ditt arbetsplatsombud eller till din sektion. De känner till din arbetsplats och kan vara ett bra bollplank.