– Jag uppfattar det som de tagit varningarna på allvar, säger Eva-Lena Åslund, regionalt skyddsombud Kommunal.

KA har tidigare berättat om Förenade Care som inte åtgärdat de brister som kommunen upptäckt i vården på Björkbacka. Till slut hotade kommunen att häva avtalet inom en vecka.

Men nu får alltså Förenade Care fortsätta fram till den sista februari, samtidigt krävs företaget på 2,4 miljoner kronor i sanktionsavgifter, rapporterar Östersunds-Posten.

– Förenade Care har genomfört ganska omfattande åtgärder, säger Eva-Lena Åslund.

Som regionalt skyddsombud har hon tidigare uppmärksammat en rad brister i arbetsmiljön på Björkbacka och övervägt att gå vidare till Arbetsmiljöverket. Men Eva-Lena Åslund ser positivt på de åtgärder som nu genomförts.

– Som det ser ut just nu är mina frågor besvarade, säger Eva-Lena Åslund.