Varför tog du det här jobbet?

– Det är ett viktigt uppdrag. Jag vill gärna vara med och bidra för att medlemmarna i Kommunal ska få bättre kunskap om sin medlemsnytta. Det är en utmaning, i stora branschorganisationer med flera olika yrken eller medlemsgrupper så kan det ibland vara svårt att se vad just jag eller min grupp tjänar på att vara medlem.

Hur ska det bli tydligare för Kommunals medlemmar?

– Det kan jag inte svara på ännu. Men det är så jag arbetar i mitt nuvarande jobb som kommunikationschef för SABO, så att till exempel drifttekniker och andra yrkesgrupper inom de allmännyttiga bostadsföretagen bättre kan se vad de har för nytta av sin branschorganisation.

– Den kompetensen, att arbeta mer målinriktat med kommunikationen till olika grupper, vill jag bidra med i Kommunal.

Har du någon erfarenhet av att arbeta i en facklig organisation?

– Nej, inte annat än som konsult då jag hade uppdrag för fackliga organisationer. Men aldrig för Kommunal.

När börjar du ditt nya jobb.

– Så snart som möjligt, jag tror att det blir i mitten av april.

Nina Rådström, ny kommunikationschef för Kommunal

Gör i dag: Kommunikationschef på SABO, branschorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige.

Ålder: 58.

Bor: I Ulvsunda/Traneberg som är en del av Stockholm.

Familj: Tre barn och två katter

Fritidsintressen: Dans med fart i, som träningspass, måla, sticka och virka.