Vilken fråga blir viktigast på kongressen?

– Att vi får en bra valplattform så att vi kan bli slagkraftiga i valet och få en stark vänster. Vi hoppas ju på ett vänsterstyre efter valet. Vi kommunalare som jobbar i politiskt styrda verksamheter ser ju vilka behov som finns. Det krävs en rejäl satsning på att rusta upp välfärden.

Vad i valplattformen sticker ut och kommer få folk att välja Vänsterpartiet tror du?

– Dels frågan om att vi inte vil ha några vinster i välfärden. Sen hoppas jag att vi kan komplettera det med att vi vill ha en utbyggd välfärd, så att vi inte bara pratar om privatiseringarna. Jag hoppas också att vi ska lyfta in tydligare i valplattformen att vi ska ta ett första steg på vägen mot sex timmars arbetsdag.

Är du nöjd med hur ”vinstfrågan” utvecklat sig? Det har kommit ett kompromissförslag som ändå inte får stöd i riksdagen.

– Det är klart att det skulle vara mycket roligare att veta att förslaget skulle gå igenom men jag tycker ändå det är bra att förslaget läggs så att de ideologiska alternativen blir tydliga. Sen hade jag gärna sett att förslaget omfattade fler sektorer. Men det är viktigt att vi tar ett första steg.

Vad blir det mest debatt om på kongressen, tror du?

– Sextimmarsfrågan kommer säkert bli en het fråga. Det är alltid en fråga om vilken strategi man ska ha, om vi ska fortsätta med försöksverksamhet på enskilda arbetsplatser eller om vi kommit dit hän att vi vet att det här är ett bra förslag och att vi borde ta ett första steg att korta normalarbetstiden för alla.

Vad tycker du?

– Så som förslaget till valplattform är formulerat, att en arbetsplats i varje kommun/landsting ska införa sextimmarsdag, liknar väldigt mycket den försöksverksamhet som vi redan har haft i flera kommuner, i bland annat Stockholm, Göteborg och Kiruna. Jag tycker att man borde ta ett första steg i stället att korta normalarbetstiden generellt med en timme eller två.

Som kommunalare är du med i ett förbund som öppet stödjer Socialdemokraterna, hur fungerar det att vara aktiv i Vänsterpartiet samtidigt?

Det är ju ett majoritetsbeslut i vårt förbund om facklig-politisk samverkan med S, så det respekterar jag naturligtvis. Men samtidigt när det är valrörelse har vi sagt att vi ska försöka påverka medlemmarna att rösta och vi ska få dem att välja välfärden och där har ju vänsterpartister och sossar en samsyn.

Å andra sidan driver ju Vänsterpartiet ofta liknande eller samma frågor som Kommunal har på dagordningen, hur ser du på det?

– Sedan början av 90-talet och framåt är Vänsterpartiet det parti som stött egen regi och att vi inte ska ha någon utförsäljning av välfärden alls, så för mig som kommunalare är det naturligt att rösta på Vänsterpartiet.  Men jag kan konstatera att Kommunal blivit allt mer kritiskt till privatiseringar. Det har gått allt mer åt vänster inom Kommunal.

ID/Patrik Strand.

Yrke: Undersköterska vid Universitetssjukhuset i Malmö.

Fackligt: Sitter i sektionsstyrelsen för sektion Malmö/Sydväst.

Ålder: 53 år.

Bor: Malmö.

Aktuell: Ombud vid Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari.