SVAR: Vid schemaläggning är det arbetsgivaren som ytterst är ansvarig för att arbetet fungerar och för att de anställdas arbetsmiljö är okej. Bland annat ska de som arbetar få den dygns- och veckovila de har rätt till. Dessutom ska schemat vara utformat så att det inte skapar ohälsa och att det finns tillräckligt med återhämtningstid.

Enligt kollektivavtalet för anställda i kommuner ska arbetsgivare som vill förändra schemat i första hand komma överens om detta med företrädare för den fackliga organisationen. Går inte det har vi som facklig organisation möjlighet att begära en överläggning om saken med arbetsgivaren. Kommer man inte överens då heller gäller det som arbetsgivaren bestämt. Kontakta ert lokala Kommunal för att få råd och stöd i hur ni kan bli delaktiga i kommande schemaläggning.

Mikael Lundberg,
ombudsman på Kommunal