SVAR: Det är arbetsgivaren som anställer och gör ett urval bland dem som sökt tjänst­en. Det innebär att arbetsgivaren väljer vem de vill anställa när det inte finns ­någon med företrädesrätt. Företrädesrätten innebär att vederbörande har företräde till arbete och inte till ett speciellt arbete. Det finns inget stöd för din fråga vare sig i lagstiftning eller i kollektivavtal och alltså inte heller någon preskriptionstid för att börja om på noll.

Lena Byström,
ombudsman på Kommunal