SVAR: En arbetsgivare som vill förändra anställningar ska förhandla detta med facket. När det gäller så kallad hyvling är det arbetsbrist som förhandlas. Arbetsbrist­en kan bero på till exempel arbetsmängd eller ekonomi, alltså orsaker som inte har med arbetstagaren personligen att göra.

Arbetsgivaren kan inte säga upp del av anställning, utan det är hela anställningen du blir uppsagd ifrån. I samma stund får du ett erbjudande om arbete, men med lägre arbetstidsmått än tidigare. Du har då att välja på att bli uppsagd från den tidigare anställningen och därefter bli arbetslös eller tacka ja till erbjudandet om mindre arbetstid. Skulle du vilja bli av med en del av din anställning riskerar du att bli av med hela din anställning.

Maria Hansson,
ombudsman på Kommunal