Arbetsförmedlingen har undersökt vilka yrken där det råder brist på utbildad personal och därför är heta på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt jobb som kräver eftergymnasial utbildning, så som civilingenjör, förskollärare och specialistsjuksköterskor.

Men också kommunalarjobb nämns som heta i rapporten, bland annat kockar, lastbilsförare och undersköterskor inom äldreomsorg och hemtjänst.

För undersköterskor inom äldreomsorg ser utsikterna till och med något ljusare ut än för ett år sedan. För undersköterskor på vårdavdelningar eller mottagningar är utsikterna något sämre, men fortfarande mycket goda.

– Vi har en fortsatt bred jobbtillväxt och en utbredd brist på arbetskraft inom flera yrkesområden. Det ger goda möjligheter till jobb inom rekordmånga yrken, nästan 8 av 10 yrken. Men det krävs minst gymnasieutbildning för att få en långsiktig etablering på arbetsmarknaden, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett uttalande.

På den andra änden av skalan, där det råder överskott på arbetskraft, hittar vi bland annat vaktmästare.