Från och med den 1 februari är det förbjudet att använda mobiltelefon eller kommunikationsutrustning när man kör bil. Men nu undantar regeringen blåljus i utryckning från detta förbud.

Undantaget gör att exempelvis ambulanssjukvårdare och brandmän får använda mobil och kommunikationsradio ”om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas”. Undantaget gäller först från och med 12 mars.