I kanadensiska avtal finns enligt Svenaeus i regel en lång lista med exempel på vad som  är sexuella trakasserier. Och i till exempel de postanställdas avtal finns en klausul om att utredning av sexuella trakasserier ska påbörjas inom tre dagar.

Att motsvarande regler saknas i Sverige förvånar Lena Svenaeus.

”Det är förvånande eftersom kollektivavtal är det klassiska sättet för arbetsmarknadens parter att reglera viktiga frågor för anställda”, skriver hon I DN”.

Samtidigt behövs lagen också, och tillsyn av lagen, skriver Svenaeus: ”Vägen mot ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier ligger enligt min mening i en kombination av lagregler, kollektivavtal och effektiv tillsyn”.