Óscar Aubá, mamma Negin Rihani, och barnskötaren Mia Axnér Finck.

Utanför fönstren bryter solen igenom. Inne i det gröna rummet leker Sofia Lundbriks äldsta son Wilmer med bilar på en lekmatta med gator.

– Det är välkomnande här. Ylva och Mia är öppna, det är lätt att prata med dem, om det är något som man undrar över. Det skiljer sig från andra ställen, säger hon.

Rummet hon sitter i är ett av många, och just att barnen leker i olika rum skapar lugn. När alla nyss samlades för sångstund blev flera förvånade över att det var så många som kommit hit i dag.

Mia Axnér Finck och Ylva Åkerfeldt är barnsköt­are och har jobbat på öppna förskolan i 20 år. När Uppsala för snart tio år sedan skulle testa föräldravägledning i förskolan var Mia en av de första som gick utbildningen. Metoden är inriktad på positivt föräldraskap och kallas Triple P.

– Mycket är självklart, men visst behöver man bli påmind om det positiva och förstärka det, säger Mia.

Metoden lär ut enkla verktyg för att lösa vardagsproblem. Fokus ligger på familjens styrkor, att sätta gränser, ha tydliga förväntningar och att ha förutsägbara rutiner. Mia tycker att hon att hade det förhållningssättet tidigare, även om hon inte tänkte på det. Men lite skillnad har det ändå gjort.

– Man blir medveten om att man säger nej. I stället kan man visa på sådant som är positivt och säga att ”vad bra du kan som ställer in muggen i disk­maskinen”.

Och visst har Mia hejdat sig när hon ropat på sina egna barn som varit en bit bort, och i stället gått fram till dem, satt sig ner och pratat med dem på deras nivå.

Ylva lyfter fram hur viktigt det är att förbereda barnen på vad som ska hända, till exempel att det snart är dags att gå hem.

Både Mia och Ylva tycker att synen på föräldraskapet har förändrats under åren som gått. I dag har föräldrar ofta svårt att hitta sin roll. Och båda två ser de en poäng med föräldravägledning för alla i förskolan. Just detta är Uppsala den enda kommunen i landet som erbjuder, och i alla verksam­heter för föräldrar med barn upp till fem år, till ­exempel på BVC, Barnavårdscentralen.

Mia och Ylva håller också i en föreläsningsserie för föräldrar. En föreläsning handlar om att hjälpa barnet att bygga självkänsla, en annan om hur man som förälder kan lära sitt barn att hantera känslor. Föreläsningarna ges på kvällstid, barnvakt erbjuds.

– Det som är positivt med öppna förskolan är att föräldrarna kommer hit när de testat och vi kan prata om det, säger Mia.

De föräldrar som vill fortsätta kan delta i rådgivningsträffar som följs upp med telefonsamtal och en avslutande gruppträff.

I köket följer Selma, som är två och en halv mån­ad, mamma Melinda Lundberg med blicken när lunchskålarna plockas undan. Sedan ler Selma stort. Melinda ler tillbaka.

– Det är kul att höra när man gör rätt, säger hon.

Metoden är bara ett inslag på Heidenstams öppna förskola. Här finns olika träffar för föräldrar med barn i olika åldrar, men också babymassage, baby­rytmik och tvillinggrupp. Och just nu är det till exempel loppis med barnkläder i ett av rummen.

– Det är så roligt att möta föräldrarna, ofta kommer både mammor och pappor, många kommer från olika länder, säger Mia.

Ylva fyller i:

– Vi får helheten.

Så funkar föräldrastöd

Uppsala erbjuder alla föräldrar med barn upp till fem år Triple P, som ska hjälpa föräldrarna att:

Ge enkla verktyg för hur de kan lösa vardagsproblem och vägleda barnen till att bli trygga individer.

Fokusera på ­familjens styrkor.

Se vikten av ­kvalitetstid tillsammans.

Sätta gränser.

Ha tydliga förväntningar och förutsägbara rutiner.

Tro på sig själv som förälder och känna att det man gör är tillräckligt.