I Sverige råder stor brist på legitimerade djursjukskötare, därför har det inrättats en snabbspårsutbildning till yrket. Utbildningen har varit ett år lång och bestått av svenskstudier och praktik.

De 18 deltagarna har samtliga veterinärutbildning i botten och många av dem kom till Sverige under den stora flyktingströmmen hösten 2015.

Bakom utbildningen står Arbetsförmedlingen, Sveriges lantbruksuniversitet SLU och branschen, bestående av bland andra Kommunal.