Bostadsmarknaden är full av giriga andrahandsuthyrare som tar oskäligt mycket betalt för att hyra ut sin möblerade lägenhet eller hus. Samtidigt finns en brist på billiga hyresrätter som passar unga människor, barnfamiljer och pensionärer.

Situationen gör att många människor påverkas och får svårt att leva sina liv. För utan en fast adress blir det svårt att säga till arbetsgivaren vart lönebeskeden ska skickas. Det blir svårt för barnen att kunna gå i skolan eller förskolan och för hela familjen att leva ett tryggt liv. Vanliga saker som att ta hem kompisar, vänner eller släktingar på middag blir en omöjlighet.

Väldigt snabbt kommer den som saknar bostad in i en nedåtgående spiral, och utan kontaktnät och pengar är det lätt att hamna i en utsatt situation. För utan tryggheten med ett eget hem kommer ohälsan lätt som ett brev på posten.

Oron över att inte ha någonstans att bo är mer tärande än vad man kan tro. Att inte ha ett hem gör det också svårt för barnen att göra läxorna, ta hem kompisar och att kunna laga mat. Samtidigt blir det svårt för föräldrarna att få den återhämtning som krävs för att orka arbeta när man är hänvisad till ständigt tillfälliga  boenden.

Det blir snabbt väldigt dyrt och det är en omöjlighet för de allra flesta människor att leva på hämtmat varje dag, vilket lätt blir en nödvändighet om man saknar kök.

Vårt land behöver en bostadsmarknad som är anpassad för alla. Det krävs politiker som ställer krav på byggarna att bygga de bostäder som efterfrågas och inte bara de bostäder som det går att tjäna mest pengar på. I dag finns det exempelvis fler treor och fyror bland hyresrätterna, trots att det som behövs mest är mindre lägenheter.

Här behövs en genomlysning och en förändring av hur de som bygger tänker. Annars riskerar vi en mängd stora lägenheter som står tomma medan unga människor, studenter och pensionärer får svårt att hitta en bostad som passar.

Illustration: Magnus Barnd