Från och med 1 februari får bilförare inte använda mobiltelefon eller kommunikationsutrustning i handen när de kör. Något som innebär ”mycket stora problem”, enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag. Tillsammans med Svensk Kollektivtrafik vill de därför nu ha ett tillfälligt undantag från förbudet tills handsfree har installerats på alla bussar.

Mats Hansson, huvudskyddsombud för Kommunal på Keolis, som är ett av bussföretagen i Stockholm, håller med om att mobilförbudet blivit ett problem.

– Vi har efterfrågat handsfreeutrustning. Det finns på många andra håll i landet. Som det är nu har vi fått explicita order om att inte svara på anrop om man inte står still. Det har blivit ett bekymmer. Så vi står definitivt bakom en dispens från mobilförbudet.